Ölçüm Akademi

Ölçüm Akademi

BELGELERİMİZ

 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
 • TÜRK-AK AKREDİTASYON SERTİFİKASI
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİLİK BELGESİ

SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNEN
PROFESYONEL KADROMUZLA YANINIZDAYIZ...

 • EMİSYON (BACAGAZI) ÖLÇÜMLERİ
 • İMİSYON (ÇEVRE HAVASI) ÖLÇÜMLERİ
 • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ
 • TOPRAKLAMA, PARATONER VE ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ
 • KALDIRMA ve İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLLERİ
 • BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLLERİ
EMİSYON (BACAGAZI) ÖLÇÜMLERİ
Üretim yapan işletmeler , faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla ilgili yasal değerlere uyup uymadığını belirlemektedir. 

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında..
DETAYLAR
İMİSYON (ÇEVRE HAVASI) ÖLÇÜMLERİ
Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Ölçüm Akademi Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı olarak , hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesini değerlendirmek adına imisyon ölçümleri yapmakta , hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek adına işletmeleri bilgilendirmektedir.
 

 

DETAYLAR
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirler için çevresel gürültü seviyesinin ölçülerek belirlenmesi gerekmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında sanayi tesisleri, eğlence yerleri, şantiye alanları, atölye, imalathane, işyerleri ve açık alanda kullanılan teçhizatlardan kaynaklanan gürültü ölçümlerini yaparak raporlarını hazırlamaktayız.
 

 

DETAYLAR
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.
DETAYLAR
TOPRAKLAMA, PARATONER VE ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ

Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için yapılması gereken kanuni bir zorunluluktur. Topraklama ölçümü, firmamız güvencesinde yetkili elektrik mühendisleri tarafından hassasiyetle yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı ile ilgili diğer kontrollerimiz;
- Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Makine Bazlı Topraklama Kontrolü
- Paratoner Periyodik Kontrolleri
- Katodik Koruma Ölçümleri
- Elektrik Trafo Periyodik Kontrolleri

..
DETAYLAR
KALDIRMA ve İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik kontroller , TSE EN ISO/ IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır.

- Forklift Periyodik Kontrolleri
- Vinç Periyodik Kontrolleri
- Caraskal Periyodik Kontrolleri
- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri
- Platform Periyodik Kontrolleri
- Transpalet Periyodik Kontrolleri
- Asansör Periyodik Kontrolleri
- İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

DETAYLAR
BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik kontroller , TSE EN ISO/ IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır.

- Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Boyler Periyodik Kontrolü,
- Kompresör Periyodik Kontrolü,
- Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
- Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
- Hidrofor Periyodik Kontrolü,
- Otoklav Periyodik Kontrolü,
- Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Tes..

DETAYLAR
 • EMİSYON (BACAGAZI) ÖLÇÜMLERİ
 • İMİSYON (ÇEVRE HAVASI) ÖLÇÜMLERİ
 • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ
 • TOPRAKLAMA, PARATONER VE ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ
 • KALDIRMA ve İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLLERİ
 • BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLLERİ
HAKKIMIZDA

İnsan sağlığı ve güvenliği için, bazı parametrelerin etki değerlerinin ölçümü hayati önem taşımaktadır.
Biz , Ölçüm Akademi Çevre ve İsg Laboratuvarı olarak işin ciddiyetinin bilincinde; yaşadığımız çevreyi,
çalıştığımız ortamları, çalışanlarımızı,ailemizi,sevdiklerimizi ve kendimizi koruyabilmek için insani
ve ahlaki değerlerimiz öncülüğünde doğru ve güvenilir ölçümler yapıyoruz. 

Nasıl ki , doğru ölçmeyen tıbbi bir cihazın muayenesi bizim için hayati önem taşımaktaysa, marketten
aldığımız sebzeyi tartan terazi doğrum ölçüm yapmazsa, göstergeleri yanlış olan bir taşıtla seyahat
etmeyi tercih etmezsek , işletmelerinizde yaptıracağınız ölçümlerin de sonuçlarından emin olmayı
tercih edersiniz. Bu örnekleri çoğalttığımızda , ölçüm yapan kuruluşun, ölçüm yapan çalışanların
ölçümleri raporlayan ve denetleyenlerin doğru seçilmesinin ne kadar önemli olduğu aşikardır. 

Hatalı ölçümler sizler için zaman, iş gücü ve maddiyat kaybı olduğu gibi, bizler için de büyük prestij
kaybı olacağından, misyonumuz her zaman doğru ve güvenli ölçüm yapmak olacaktır. Doğru ve
güvenilir ölçüm faaliyetleri ticari, ahlaki ve sosyal boyutları olan ve sağlanamaması durumunda ailevi,
toplumsal, yasal, ulusal ve uluslar arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir.

DETAYLAR

BLOG YAZILARI | UZMANLARIMIZDAN

GÜNCEL KONULAR, UZMAN GÖRÜŞLERİ, ÖNE ÇIKANLAR

Blog
İş Hijyeni ve Emisyon Ölçümleri Hakkında Bilgilendirme

Ölçüm Akademi kadrosundaki uzman personeller tarafından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli ..

DEVAMINI OKU
Blog
Ölçüm Akademi Sosyal Medya’da #ölçümdeyiz

Ölçüm Akademi  Uzman Kadrosu ve Teknik Bilgi ve Birikimini Firmanızın ölçüm konusunda ki tek ve y..

DEVAMINI OKU
Blog
Yeni Web Sitemiz Yayında

Yeni Web Sitemiz Yayında Yeni Nesil Tasarım Anlayışı ile Yenilenen web sitemizden güncel ve son gel..

DEVAMINI OKU
Blog
Tüm Yönleriyle Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Gaz ya da gaz partikül karışımlarının atmosfere yayılması ve havayı kirletmesi emüsyon olarak tanıml..

DEVAMINI OKU
Blog
Tüm Yönleriyle İmisyon (Çevre Havası) Ölçümleri

Tüm Yönleriyle İmisyon (Çevre Havası) Ölçümleri   Atmosferde mevcut, ölçülenilebilen ya da solun..

DEVAMINI OKU
Blog
İş Hijyeni Ölçümlerinin Amacı Nedir ?

İş Hijyeni Ölçümü, çalışma ortamı ölçümü veya iş sağlığı ve güvenliği ölçümü olarak adlandırılan lab..

DEVAMINI OKU
Blog
Topraklama, Paratoner ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri

Topraklama Ölçümü Elektrikli cihazların olası elektrik kaçağı tehlikelerine karşı alınan önlem, t..

DEVAMINI OKU
TÜM YAZILARI İNCELE