DETAY

   Geri

Topraklama, Paratoner ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri

Topraklama Ölçümü

Elektrikli cihazların olası elektrik kaçağı tehlikelerine karşı alınan önlem, topraklamadır. Topraklama, insan hayatını ve kullanılan cihazların ömrünü riske atmamak için yapılan, kanuni bir zorunluluktur.

Paratoner Tesisatı Kontrolü

Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat kriterlerine uygun bir şekilde, kalibre edilmiş ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmek zorundadır. Koruma Borusu Kontrolleri, İndirme İletkenleri Kontrolleri, Muayene Klemensi Kontrolleri, Çatı Üstü Kontrolleri ve Paratoner Topraklama Ölçümü gibi ölçümler, Paratoner Tesisatı Kontrolü olarak adlandırılır.

Elektrik Tesisatı Kontrolleri

İş yerlerindeki elektrik tesisatı, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol edilmelidir. Teknik personeller tarafından yapılan kontrol Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar, Sigorta Kutuları, Makine ve ekipman elektrik hatları, Prizler, Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktaların kontrolleri, Elektrik tesisatı kontrollerine dahildir.