DETAY

   Geri

İş Hijyeni Ölçümlerinin Amacı Nedir ?

İş Hijyeni Ölçümü, çalışma ortamı ölçümü veya iş sağlığı ve güvenliği ölçümü olarak adlandırılan laboratuvar çalışmaları, test, ölçüm ve analiz işlemleridir.

 

İş Hijyeni Ölçümlerinin Amacı

 

İş yeri çalışanlarının kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar (KKD), İş Hijyeni ölçümlerinden elde edilen verilerin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yorumlanması ile belirlenir. Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının amacı, çalışanların kronik meslek hastalıklarına yakalanmamaları ve oluşacak olası tehlikelerin engellenmesidir.

 

İş hijyeni ölçümü, iş güvenliği uzmanının ya da iş yeri hekiminin isteği doğrultusunda yenilenir.

İş Hijyeni Ölçümünü Hangi Firmalar Yapabilir

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarların raporları, İş Hijyeni Ölçümünde geçerlilik göstermektedir. Ölçümü yapacak olan firmanın akreditasyon belgesine sahip laboratuvarları olması gerekmektedir.