DETAY

   Geri

Tüm Yönleriyle İmisyon (Çevre Havası) Ölçümleri

Tüm Yönleriyle İmisyon (Çevre Havası) Ölçümleri

 

Atmosferde mevcut, ölçülenilebilen ya da solunabilinen tüm gaz ve partiküller, imisyon olarak adlandırılır. AB’ni temiz hava politikaları, solunan havanın doğal ortamdaki kadar sağlıklı olmasını amaçlamaktadır.

 

Bu politikalardan ötürü; emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve diğer unsurlara etkisi ile ilgili bilgi toplanır. Bu bilgiler, güncel durumun analizi, temiz hava stratejileri, simülasyon ve tahminsel bilgisayar modellerinin geliştirilmesinde kullanılır.

 

Çevresel Gürültü Ölçümü

Ses ölçerler(sanometre), sürekli ölçüm sistemleri ve dozimetreler ile yapılan, çevredeki gürültü seviyesinin belirlenmesini sağlayan ölçümler, çevresel gürültü ölçümü olarak adlandırılır.

Ölçümün Amaçları

Gelen bir şikayeti değerlendirme, yasalara uygunluğu denetleme, maruz kalan kişi sayısını belirleme, çeşitli bilimsel araştırmalar, kalibrasyon doğrulama, arazi kullanım planlaması veya Çevresel Etki Değerlendirmesi, gürültü haritalandırma ve önemlerin etkinliğini değerlendirmektir.