HİZMETLERİMİZ

hizmetler
El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü

YASAL ZORUNLULUK

Çalışanların Titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik Madde 5-a

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:
Titreşim yönetmeliği’ne göre ;
a) El – kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.
İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.

SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNEN PROFESYONEL KADROMUZLA YANINIZDAYIZ...

BLOG YAZILARI

GÜNCEL KONULAR UZMAN GÖRÜŞLERİ ÖNE ÇIKANLAR