HİZMETLERİMİZ

hizmetler
İMİSYON (ÇEVRE HAVASI) ÖLÇÜMLERİ

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Ölçüm Akademi Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı olarak , hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesini değerlendirmek adına imisyon ölçümleri yapmakta , hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek adına işletmeleri bilgilendirmektedir.
 

 

YASAL ZORUNLULUK

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNEN PROFESYONEL KADROMUZLA YANINIZDAYIZ...

BLOG YAZILARI

GÜNCEL KONULAR UZMAN GÖRÜŞLERİ ÖNE ÇIKANLAR