HAKKIMIZDA

İnsan sağlığı ve güvenliği için, bazı parametrelerin etki değerlerinin ölçümü hayati önem taşımaktadır.
Biz , Ölçüm Akademi Çevre ve İsg Laboratuvarı olarak işin ciddiyetinin bilincinde; yaşadığımız çevreyi,
çalıştığımız ortamları, çalışanlarımızı,ailemizi,sevdiklerimizi ve kendimizi koruyabilmek için insani
ve ahlaki değerlerimiz öncülüğünde doğru ve güvenilir ölçümler yapıyoruz. 

Nasıl ki , doğru ölçmeyen tıbbi bir cihazın muayenesi bizim için hayati önem taşımaktaysa, marketten
aldığımız sebzeyi tartan terazi doğrum ölçüm yapmazsa, göstergeleri yanlış olan bir taşıtla seyahat
etmeyi tercih etmezsek , işletmelerinizde yaptıracağınız ölçümlerin de sonuçlarından emin olmayı
tercih edersiniz. Bu örnekleri çoğalttığımızda , ölçüm yapan kuruluşun, ölçüm yapan çalışanların
ölçümleri raporlayan ve denetleyenlerin doğru seçilmesinin ne kadar önemli olduğu aşikardır. 

Hatalı ölçümler sizler için zaman, iş gücü ve maddiyat kaybı olduğu gibi, bizler için de büyük prestij
kaybı olacağından, misyonumuz her zaman doğru ve güvenli ölçüm yapmak olacaktır. Doğru ve
güvenilir ölçüm faaliyetleri ticari, ahlaki ve sosyal boyutları olan ve sağlanamaması durumunda ailevi,
toplumsal, yasal, ulusal ve uluslar arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir.

MİSYON

Misyon Ölçüm Akademi Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı; kendini sürekli yenileyen ve geliştiren,
dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeksizin, uzman kadrosu ve uluslararası standart ve
metotlara uygun ekipman ve metotlar ile yüksek hizmet ve kalite güvencesi veren, yasal mevzuatlara
uygun, teknoloji ve bilimin getirilerine açık, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak ülkemizde,
sürdürülebilir çevre ve iş sağlığı anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak misyonumuzdur.

VİZYON

Ölçüm Akademi Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı; yasal mevzuatlara uygun, tarafsızlık ve dürüst iş
disiplini ile sürdürülebilir çevre ve iş sağlığı anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması
noktasında ülkemizde öncü kuruluşlardan birisi olmak vizyonumuzdur.