HİZMETLERİMİZ

hizmetler
EMİSYON (BACAGAZI) ÖLÇÜMLERİ

Üretim yapan işletmeler , faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla ilgili yasal değerlere uyup uymadığını belirlemektedir. 

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri”ni referans alarak tüm ölçüm ve analizleri yaparak raporlamaktayız.

Emisyon ölçümleri yasal şartlara uygunluk değerlendirmesinin yanısıra; 
- Kazanların verimliliğini tayin etmek ve artırmak
- İşletmenizde kullandığınız yakıttan tasarruf edebilmek
- Emisyonları limitlerin içinde tutmak
- Üretim prosesinde kaliteyi artırmak için önemli bir ölçüm çeşididir. 

Ölçüm Akademi Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı , yüksekte yapılacak tüm ölçümleri IRATA sertifikalı eğitimciler tarafından verilen ‘Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ almış personeller tarafından yapmaktadır. Ölçüm personellerimiz , kendilerini ve işletmenizi tehlikeye düşürecek güvensiz durumlar ve güvensiz hareketleri yapmayacak şekilde eğitim almıştır, gerekli tüm emniyet tedbirlerini alarak ölçüme başlamaktadırlar.

 

 

YASAL ZORUNLULUK

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Mevcut / Yeni Kurulacak tesislerinin baca gazı emisyonlarının bu yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak tesis işletmecisi tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tesbit edilmesi gerekmektedir.

SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNEN PROFESYONEL KADROMUZLA YANINIZDAYIZ...

BLOG YAZILARI

GÜNCEL KONULAR UZMAN GÖRÜŞLERİ ÖNE ÇIKANLAR