KARİYER

İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.

İnsan Kaynakları Genel Politikası;
İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak, Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak, Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek, Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek, Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak, Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek, Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak, Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak, Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.

AÇIK POZİSYONLAR

SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNEN PROFESYONEL KADROMUZLA YANINIZDAYIZ...

BLOG YAZILARI

GÜNCEL KONULAR UZMAN
GÖRÜŞLERİ ÖNE ÇIKANLAR